Služby

Výkup druhotných surovin

Suroviny vykupujeme v provozovně v Novém Strašecí v Karlovarské ulici. Otevírací doba viz kontakt. Při větším množství zajistíme bezplatný odvoz a to nejen firmám, školám, obcím a spolkům (hasiči, zahrádkáři, rybáři atp), ale i soukromým osobám.

Vykupujeme: sběrový papír, železný šrot, igelit a barevné kovy.

Kontejnery – odvoz sutí a odpadů

Svozy zabezpečují 2 nákladní vozy MAN s nosiči kontejnerů NAVARA (viz vozový park) a cca 30 kontejnerů o objemu 4-24 m3 se zadními vraty.

a) Odvoz stavebních sutí: (číslo odpadu 170102, 170107)

Stavební sutí se rozumí cihly, beton, střešní tašky apod.
Co sem nepatří: komunální odpad, plasty, dřevo, pet lahve, sklo, igelity, ipa, eternit apod.

Poznámka: Objem kontejneru pro odvoz tohoto odpadu je 4 m3. Pro odvoz střešních tašek je možné přistavit kontejner o objemu 6 m3.

b) Odvoz zeminy (číslo odpadu 170504)

Zeminou se rozumí hlína, zemina, kamení
Co sem nepatří: komunální odpad, stavební suť, plasty, dřevo, pet lahve, sklo, igelity, sádrokarton, ipa, eternit apod.

Poznámka: Objem kontejneru pro tento odpad je 5 m3.

c) Odvoz směsného komunálního a velkoobjemového odpadu ( č.odpadu 200301, 200307)

Komunálním odpadem se rozumí vše, co se nevejde do popelnice, např. staré koberce, lina, textil, nábytek a jiné přebytečné harampádí.
Co sem nepatří: suť, zemina, nebezpečný odpad jako jsou např. barvy, chemikálie, televize, lednice, akumulátory.

Poznámka:Objem kontejneru pro tento odpad 9-20 m3.

d) Odvoz komunálního odpadu vč. sutě a zeminy ( č.odpadu 170904,200307)

Tímto odpadem se rozumí v podstatě “MIX” komunálního odpadu a sutě či zeminy.
Co sem nepatří: nebezpečný odpad, barvy, chemikálie, televize, lednice, akumulátory apod.

Poznámka:Objem kontejneru pro tento odpad je 9-15m3 dle váhy odpadu.

Dovoz písku, štěrku, drtí atd.

Sortiment materiálů:

Písek tříděný 0-4B, 0-8B
Využití: betony, malty

Písek maltový
Využití: malty

Kačírek praný/nepraný, frakce: 8-16, 16-32, 16-32
Využití: drenáže, podsypy

Štěrk (přírodní těžené kamenivo), frakce: 8-16, 16-32
Využití: zpevnění cest , pod zámkovou dlažbu

Štěrk (struskové kamenivo), frakce: 0-8, 8-22, 22-63, 0-32 , 63-125
Využití: zpevnění cest , pod zámkovou dlažbu

Běžně přijímáme objednávky 3 dni předem, ale někdy umíme i zázraky 🙂